نوشته‌ها

عادت ماهیانه

بهداشت فرهنگی قاعدگی

۷ خرداد یا ۲۸ می

سالروز جهانی بهداشت (جسمی و فرهنگی ) قاعدگی خانم ها!

 

 …………. ، این میزان زمانی است که یک خانم سالم در سال ، عادت ماهیانه را تجربه میکند

این کمترین دفعاتی است که به یک خانم گفته میشود، جنسیت تو به لحاظ فکری، فیزیکی و احساسی محدودت میکند

 از کودکی به من یاد دادند که عادت ماهیانه را باید مخفی نگه داشت و من مدتها با اضطراب و تنش زیاد این موضوع را مخفی نگه می داشتم. تا خیالم راحت باشد که کسی با دیدن لکه خون  روی لباس من، پشت سرم پچ پچ نمی کند.

 اما شُکر که در خانه ای متولد شده ام که والدینم به من یاد دادند: قاعدگی من را محدود نمی کند! تنها چیزی که می تواند من را محدود کند، افکارم است.

روزهایی که از درد روی تخت افتاده ام ، برادرم میگوید بلند شو و کار مفیدی انجام بده ! میگوید یک دنیای بزرگ بیرون هست که باید فتحش کنی! به من گفتند این هفتۀ زن قدرتمنده من است!

چون اگر بدن من از غبار ستاره ها و پوست من از زمین است، و اگر بافت بدنم، می تواند قاره ها را به لرزه در آورد و کوه ها را تکان دهد، تو اجازه نداری به من بگویی باید خجالت بکشم چون در هر ماه، یک هفته از خونریزی درد می کشم!

چون میشود در دنیایی زندگی کرد که در مورد این موضوع آزادانه صحبت کرد.

می شود در دنیایی زندگی کنیم که بیاموزیم که با افتخار خونریزی کنیم.

در دنیایی که چیزی چنین طبیعی و عمومی را اجباری مخفی نکنیم.

در دنیایی که تنها خونریزی بدون خشونت را جشن می گیریم.

در دنیایی که تو و من می توانیم ،  همانطور که هستیم باشیم!

و  . . . . . . . . . . . . .

این کمترین دفعاتی است که میتوان  یک زن را تشویق و توانمند کرد

تا مطمئن شویم قاعدگی به معنی ” توقف” نیست!