پزشکان همکار با ساتوا

در سامانه ساتوا پزشکان حاذق حوزه طب سنتی با ما همکاری دارند.

در صورتی که تمای دارید با همکاران ما مشاوره داشته باشید اینجا را کلیک کنید.

آقای دکتر ناصری

دکتر محسن ناصری

میر غضنفری

دکتر مهدی میر غضنفری

خانم دکتر معینی

دکتر فاطمه معینی

آقای دکتر رضائی پور دکتر ناصر رضائی پور