نوشته های ساتوا

سلامتی حالتی است که در آن، بدن و روح ما سیر طبیعی خود را داشته و خالی از هر گونه اختلال و نقص باشد. با توجه به طبیعت بدن، سلامتی تنها از طریق مجموعه ای از رفتارهای غذایی و فعالیت های بدنی مثل ورزش و خواب و بیداری و … محقق میشود  و بیماری تنها مجموعه ای از عدم تعادلات در هر کدام از این شش حوزه است.

در ساتوا سلامتی فردی را به ۶ حوزه طبقه بندی می کنیم و شما میتوانید بر اساس هر یک از این موضوعات مطالب را ببینید :

هوا

هوا اولین جزء سلامتی بوده و هوای مناسب روح، هوای صاف و معتدل و به دور از بخارها و دودهاست.

تحرک

برخی آلودگی های در بدن باقی می‌مانند و طبیعت نمیتواند آنها را از دفع کند. ورزش، به دفع این سموم کمک مي‌کند.

خواب

خواب متعادل نیروهای طبیعی را تقویت کرده و مغز را ترمیم کرده و بافت های صدمه دیده را ترمیم می کند.

تغذیه

بدن از طریق خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها دائما در حال بازسازی سلول های تحلیل رفته است.

جذب و دفع

نگهداری مواد ضروری و تخلیه موارد مضر از بدن بسیار مهم است و بر هم خوردن این تعادل بسیار مهم است.

سلامت روان

هر یک از حالات روان اثر خاصی روی سلامتی دارد؛ خشم، لذت، امید و یا ترس، موجب سردی و یا گرمی میشوند.

در این قسمت نوشته های سایت را بر اساس زمان انتشار مرتب شده است :

تصاویر و اینفو گرافی های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ساتوا